27 november: Gezonde Leefomgeving (1) – lezingenreeks over Positieve Gezondheid

 In Evenementen

De provincie Utrecht groeit. Tot 2040 neemt het inwoneraantal zelfs toe met ruim 165.000 mensen. Dit roept de vraag op: Hoe zorgen we dat onze dorpen en steden fijne en gezonde plekken zijn om te wonen, werken, verblijven en in te recreëren? Ontdek op 27 november 2019 het antwoord op deze vraag, samen met de provincie UtrechtBeBrighthet Institute for Positive HealthRuimtevolk en alle deelnemers van de lezing.

In de eerste lezing staat de bijdrage van Positieve Gezondheid aan een gezonde leefomgeving en daarmee ieders gezondheid en welbevinden centraal. Dit inmiddels breed omarmde concept inspireert steeds meer professionals om op een betekenisvolle manier richting te geven aan het beleid en de inrichting van een gezonde leefomgeving. Daarbij wordt beleid meer gemaakt vanuit de behoeften van de mens. Planologen, ruimtelijke ontwerpers, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers en een ieder die vanuit hun vakgebied betrokken is bij dit onderwerp, is van harte welkom.

Datum: Woensdag 27 november 2019, van 16.00 -19.00 uur met aansluitende borrel
Locatie: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
(15 minuten fietsen vanaf station Utrecht Centraal en 5 minuten lopen vanaf station Utrecht Zuilen)

Vragen of opmerkingen? Mail dan naar: degezondeleefomgeving@bebright.eu

Meer over het programma op de website van BeBright.