SAMEN WERKEN AAN POSITIEVE GEZONDHEID

Het Institute for Positive Health is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid.

Het is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed.

Maak het goed en houd vertrouwen (6)

Vorige week viel mijn oog op een abri hier in de buurt. Ik ben zelden geraakt door een reclame voor herenpakken. Maar dit keer bepaald wel en dat heeft alles te maken met het gevoel dat de afbeelding in me opriep.

Positieve Gezondheid prominent in landelijke nota Gezondheidsbeleid

De landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 is onlangs gepubliceerd. In de nota neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook via andere beleidsdomeinen te bevorderen.

Ontwikkeling meetinstrument voor evalueren van projecten met brede benadering van gezondheid

Deze maand is gestart met de ontwikkeling van een meetinstrument om projecten vanuit een brede benadering van gezondheid te evalueren. Vanuit een uiteenlopende groep organisaties betrokken bij de praktijk, innovatie en onderzoek van gezondheid is begin dit jaar een projectgroep geformeerd.

Dit ziet Vilans als de 3 grootste uitdagingen voor langdurige zorg in relatie tot Positieve Gezondheid

Vijf jaar geleden startte Vilans de samenwerking met iPH om Positieve Gezondheid te implementeren in langdurige zorg Dit partnership is 1 maart verlengd. Wat ziet Vilans als de 3 grootste uitdagingen voor langdurige zorg in relatie tot Positieve Gezondheid de komende tijd?

Lees meer berichten over Positieve Gezondheid

Hoe gaat het met u?

Mis niks!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Positieve Gezondheid biedt kansen

iPH: dé motor achter Positief Gezond

Zelf ervaren wat Positieve Gezondheid is?

Bekijk ook onze social media kanalen